Priča o brodu

Boutique hotel Navis ima oblik broda

Kada su arhitekti i dizajneri predstavili rješenje i viziju prostora novog hotela u Orašju na rijeci Savi, nije bilo dvojbe. Hotel na rijeci Savi morao je dobiti oblik broda, broda koji će simbolizirati kretanje, neprestanu mogućnost spoznaje novih stvari i zajedništva potrebnog za postizanje ciljeva. Baš kao što brod ima krmu i pramac, palube, sidro, kapetana i posadu koji zajednički prevaljuju daleki put, hotel Navis usidren na oraškom keju i njegovo osoblje spremno dočekuje lokalne i svjetske putnike koji će u višenamjenskom prostoru hotela Navis moći razmijeniti svoja iskustva, ideje i dobro se odmoriti za nove izazove.

Rijeka Sava

Život lokalnog stanovništva desetljećima je vezan uz rijeku Savu i prekrasnu prirodu koja ju okružuje. Nekada je rijeka Sava bila važna za gospodarske i proizvođačke aktivnosti, a danas ipak nešto više za rekreaciju i odmor te uživanje u prirodnim ljepotama. Rijeka Sava je snažna, nepredvidljiva i predstavlja neizostavan dio bogate kulture posavskog kraja. S gornje terase hotela Navis pruža se pogled na rijeku kojim ćete dobit ćete dojam kao da ste na pravom brodu koji plovi rijekom, a pogled na zvjezdano nebo noću oduzet će vam dah.

Orašje

Nadamo se kako će protok ljudi, koji će boraviti u hotelu Navis, pozitivno utjecati na nove poslovne prilike, društveni život i turističku ponudu Orašja i Posavine.