Humanitarni koncert - Maid Hećimović & Maratonci!

21.06.2017.

Maid Hećimović & Maratonci organiziraju, uz veliku pomoć sponzora, u dvorani hotela Navis na obali rijeke Save, Humanitarni koncert za Udrugu osoba s posebnim potrebama “PUT U ŽIVOT” Orašje.

Sav prihod od prodaje pića na koncertu je namijenjen za potrebe uređenja vanjskog dijela udruge.

Vanjski dio bi se sastojao od ograđenog dijela parcele zemlje koja je u vlasništvu udruge, popločanog dijela za osobe u kolicima te nasutog terena i zelene površine za treniranje, boravak i sportska natjecanja.

U slučaju prikupljanja sredstava u iznosu većem od planiranog, udruga će na istom terenu izgraditi i senzorički park za psihomotornu stimulaciju djece.

Ovim putem Vam se zahvaljujemo na Vašoj želji da se uključite u naš projekt.